Liteurgisch meubilair Kerkzaal Oosterboer Meppel 2  1997